NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ. IČ v národním registru NZZ: 27609936.

Boris Ljubčenko - Diplomovaný FYZIOTERAPEUT

1600 hodin praxe v rámci studia a CELKEM 15 LET ZKUŠENOSTÍ V OBORU

V roce 2005 ukončil v Brandýse nad Labem studium fyzioterapie a získal diplom.

V dalších letech absolvoval odborné kurzy klasické, sportovní masáže a vedoucího instruktora fit - centra. Všechny činnosti jsou povoleny k OSVČ v praxi.

Od roku 2005 pracoval 8 let pod vedením špičkových specialistů mezinárodní úrovně v nestátním zdravotnickém zařízení Therap - Tilia s.r.o.

Od roku 2013 do roku 2017 byl zaměstnancem unikátního nestátního zdravotnického zařízení ENDALA s.r.o.

V roce 2011 získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru FYZIOTERAPEUT - Ministerstvo zdravotnictví ČR - registrace č: 024 - 0144 – 3506.

Od roku 2009 do roku 2013 - lektorská činnost na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně, předměty: vyšetřovací metody ve fyzioterapii, masáže a měkké techniky, sportovní masáž

Od roku 2013 provozuje soukromou ordinaci na adrese

Nedvězská 29, Praha 10, 10000